Impressum

Podjetje:

Accredo d.o.o. (Zoo Hobby d.o.o.)
Vranjicki put 19
HR-21000 Split / Kroatien
Edvard Varda / Edin Dogic

phone: (00385) 124 091 46
e-mail: info-zg@zoo-hobby.eu

Vsebina spletne ponudbe

Avtor ne prevzema jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost ali za kakovost predstavljenih informacij. Proti avtorju ni mogoče podajati odškodninskih zahtevkov zaradi škode, ki se nanaša na materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali neuporabe predstavljenih informacij oz. zaradi uporabe napačnih in nepopolnih informacij, razen če se avtorju ne dokaže malomarno ali naklepno krivdno ravnanje.
Celotna ponudba je nezavezujoča in brez obligacij. Avtor si izrecno pridržuje pravico do spreminjanja ali dopolnjevanja posameznih delov strani ali celotne ponudbe brez posebne vnaprejšnje najave, ravno tako lahko objavo začasno ali dokončno umakne.

Referenčne strani in povezave

Pri neposrednih in posrednih navedbah tujih referenčnih strani ("povezavah"), ki so izven področja odgovornosti avtorja, bi avtor prevzel odgovornost izključno le v primeru, če bi avtor vsebino poznal in bi mu bilo tehnično omogočeno in dopuščeno, da bi lahko preprečil uporabo v primeru nezakonitih vsebin.
Za nezakonite, pomanjkljive ali nepopolne vsebine in še posebno za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali neuporabe tovrstnih predstavljenih informacij, jamči samo ponudnik strani, na katero ste bili povezani in ne tisti, ki je objavil povezavo do katerekoli tovrstne objave.

Avtorske pravice

Avtor mora paziti, da v vseh publikacijah spoštuje avtorske pravice uporabljenih grafik, zvočnih dokumentov, videosekvenc in besedil, uporabljati mora grafike, zvočne dokumente, videosekvence in besedila, ki jih je izdelal sam ali pa uporablja nelicenčne grafike, zvočne dokumente, videosekvence in besedila, ki so na voljo in niso avtorsko zaščitena.
Avtorske pravice za objavljene objekte, ki jih je izdelal avtor sam, ohrani avtor strani. Razmnoževanje ali uporaba takšnih grafik, zvočnih dokumentov, videosekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah je možna samo z izrecnim dovoljenjem avtorja.

Pravnomočnost izključitve odgovornosti

Izključitev odgovornosti je del internetne ponudbe, s katere ste vstopili na to stran. Če deli ali posamezna formuliranja tega besedila veljavnim pravnim predpisom ne ustrezajo, jim ne ustrezajo več ali jim ne ustrezajo popolnoma, to ne vpliva na vsebino in veljavnost drugih delov dokumenta.